سیستم قفسه بایگانی دفتری

سیستم دفتری یا ایزی رکت ، برای بارهای سبک مناسب است . حذف اتصالات پیچ و مهره ای و جایگزینی آن با اتصال فاق و زبانه ، تنوع ابعاد ، ظرافت و زیبایی سیستم ، از ویژگی های اصلی دفتری می باشد . این سیستم علاوه بر فروشگاه ها انبارها و ادارات ، در کتابخانه ها نیز به کار برده می شود .