اطلاعات عمومی

قفسه بندی مشبک دژپاد

قفسه بندی مشبک دژپاد

یکی از معروفترین،پرمصرفترین و با سابقه ترین محصولات این شرکت میباشد این نوع قفسه از نبشی های پانچ شده، کفه طبقه و پیچ و مهره تشکیل شده و از نصب بسیار آسان و...

قفسه بندی دفتری یا ایزی رکت

قفسه بندی دفتری یا ایزی رکت

از جمله نیازمندی هر اداره و یا کتابخانه ایجاد یک قفسه به منظور چیدمان مرتب مدارک و یا کتاب است. مهمترین چیزی که برای یک قفسه بندی فلزی دفتری کتابخانه ایزی رک...

نیم طبقه صنعتی و بالکن بندی

نیم طبقه صنعتی و بالکن بندی

سیستم قفسه بندی نیم طبقه فلزی یا بالکن بندی فلزی یا MEZZANINE FLOOR در برخی موارد برای استفاده بهینه از فضای ایده آل در ارتفاع سعی میشود از یک یا چندین نیم...