روشهای حمل کالا


ارسال با باربری (هزینه ارسال تا باربری و هزینه های باربری به عهده خریدار میباشد)

   هزینه ارسال تا باربری نقدی و هزینه باربری پس کرایه میباشد


اسنپ - تپسی
هزینه حمل این روش ارسال، به صورت پس کرایه توسط خریدار پرداخت می‌گردد.