قفسه بندی پالت راک

قفسه بندی پالت راک

قفسه پالت راک جزء بهترین و پرکاربردترین سیستمهای قفسه بندی در صنایع مختلف جهت نگهداری انواع بارهای پالتی، سنگین و حجیم می باشد که گذاشت و برداشت بار در آن بوسیله ماشین انجام می پذیرد.
بطور کلی توان گفت هر کالایی را که بتوان بر روی پالت یا باکس پالت چیدمان نمود و بصورت بار واحد تعریف نمود، قابلیت نگهداری در این نوع سیستم قفسه بندی را دارا می باشد، از سوی دیگر ملحقات و تجهیزات جنبی دیگر مانند زیر پالتی، بازوی تقویت، زیر کویلی، پالت مشبک پروفیلی و … که قابلیت اضافه شدن به قفسه پالت راک را دارند این امکان را به شما می دهند که تقریبا هر نوع باری را در ابعاد و وزنهای مختلف بتوانید در این سیستم نگهداری نمائید.
ساختار و چیدمان قفسه پالت راک در انبار به گونه ای می باشد که شما بطور همزمان به تمامی سلولها و پالتها دسترسی دارید و به راحتی می توانید گذاشت و برداشت تمامی اقلام و کالاهای خود را بر مبنای اصل FIFO یا FEFO مدیریت نمائید.
(FIFO: First Input First Output —— FEFO: First Expire First Output)
قفسه پالت راک در تمامی وجوه اعم از عمق، دهانه و ارتفاع دارای تنوع ابعادی بسیار گسترده ای بوده و با توجه به شکل و ماهیت طراحی قطعات آن، قابلیت انعطاف پذیری بالایی جهت نگهداری انواع پالتها در ابعاد مختلف را دارا می باشد، از سوی دیگر این سیستم می تواند بصورت تلفیقی با قفسه بالکی راک استفاده شده و مزایای بکارگیری از آن را دو چندان سازد.
عرض راهروهای مورد نیاز در قفسه پالت راک متغیر بوده و کاملا وابسته به نوع ماشین مورد استفاده در انبار و همچنین ابعاد بار و پالت مورد نیاز می باشد ضمن آنکه ارتفاع قابل استفاده در قفسه های پالت راک محدود به ارتفاع مفید انبار و البته محدودیت ماشین گذاشت برداشت بار جهت بارگذاری در ارتفاع می باشد.


انواع قفسه پالت راک


قفسه پالت راک مرسوم

بطور کلی راهروهای این نوع قفسه بندی بیشتر از 3 متر بوده و عموما ماشینهایی همانند لیفتراک و ریچتراک جهت گذاشت و برداشت بار در آنها تردد دارد.

قفسه پالت راک راهرو باریک (Narrow Aisle)

بطور میانگین، عرض راهروهای قفسه بندی پالت راک معادل 2 متر بوده و جهت گذاشت و برداشت بار در این سیستم، از ماشینهای مخصوصی تحت عنوان ماشینهای راهرو باریک یا VNA (Very Narrow Aisle) استفاده می گردد. از الزامات این سیستم استفاده از گاید ریل جهت هدایت و حرکت ایمن ماشین در داخل راهروها می باشد.

قفسه پالت راک دو عمق (Double Deep)

در سیستم قفسه بندی پالت راک دو عمق، امکان گذاشت و برداشت بار در هر سلول جهت دو پالت فراهم گردیده است، بعبارت دیگر در این نوع سیستم قفسه بندی، تمامی قفسه های کناری بصورت دو عمقی (دوبل) بوده و قفسه های میانی نیز بصورت چهار عمقی می باشد که از هر راهرو، دسترسی به دو پالت (دو عمق) به راحتی میسر می باشد.

قفسه بندی پالت راک دو عمق نقش بسزایی در افزایش ظرفیت انبار داشته و نسبت به قفسه بندی پالت راک عادی، بسته به شرایط بطور میانگین مابین 30 الی 70 درصد ظرفیت انبار را افزایش می دهد.

نکته قابل توجه در این سیستم ذکر این موضوع است که صرفا امکان دسترسی به نیمی از پالتها بطور همزمان وجود دارد. در واقع مکانیزم گذاشت و برداشت بار در این سیستم 50 درصد FIFO می باشد.


محدوده کاربرد

جهت گذاشت و برداشت بار در این سیستم، نیاز به ماشینهای مخصوص با شاخکهای تلسکوپی می باشد که امکان بارگذاری و باربرداری پالتها در عمق دوم را به راحتی داشته باشد.


ویژگیها

امکان نگهداری هر نوع کالا بصورت بار واحد (Unit Load)
دسترسی صد در صد به تمامی کالاها
مدیریت گذاشت و برداشت کالاها بر مبنای اصول FIFO و FEFO
امکان استفاده بهینه از فضا با کاهش عرض راهروهای عبوری (جهت ماشینهای انبار)
حداکثر انعطاف پذیری در نگهداری انواع کالاها به لحاظ وزن و ابعاد
امکان استفاده حداکثری از ارتفاع
قابلیت تنظیم ارتفاع کفه ها از یکدیگر به میزان دلخواه
امکان استفاده از دهانه ها و عمق های مختلف
نصب سریع و ایمن با قابلیت اتصال فاق و زبانه (جهت ستون و بازوها ) و اتصال پیچ و مهره ای (جهت اجزای قاب)
امکان استفاده از محافظ ستون، محافظ قاب و گاید ریل جهت ایمنی بیشتر سیستم قفسه بندی
قابلیت اجرای ترکیبی با قفسه بالکی راک
قابلیت افزایش ظرفیت انبار با اجرای سیستم قفسه بندی پالت راک دو عمق (Double Deep)
قابلیت افزایش ظرفیت انبار با کاهش عرض راهروها (Narrow Aisle)

امکان نگهداری هر نوع کالا بصورت بار واحد (Unit Load)
دسترسی صد در صد به تمامی کالاها
مدیریت گذاشت و برداشت کالاها بر مبنای اصول FIFO و FEFO
امکان استفاده بهینه از فضا با کاهش عرض راهروهای عبوری (جهت ماشینهای انبار)
حداکثر انعطاف پذیری در نگهداری انواع کالاها به لحاظ وزن و ابعاد
امکان استفاده حداکثری از ارتفاع
قابلیت تنظیم ارتفاع کفه ها از یکدیگر به میزان دلخواه
امکان استفاده از دهانه ها و عمق های مختلف
نصب سریع و ایمن با قابلیت اتصال فاق و زبانه (جهت ستون و بازوها ) و اتصال پیچ و مهره ای (جهت اجزای قاب)
امکان استفاده از محافظ ستون، محافظ قاب و گاید ریل جهت ایمنی بیشتر سیستم قفسه بندی
قابلیت اجرای ترکیبی با قفسه بالکی راک
قابلیت افزایش ظرفیت انبار با اجرای سیستم قفسه بندی پالت راک دو عمق (Double Deep)
قابلیت افزایش ظرفیت انبار با کاهش عرض راهروها (Narrow Aisle)