نیم طبقه صنعتی و بالکن بندی

نیم طبقه صنعتی و بالکن بندی


این نیم طبقات با توجه به انواع مختلف و کاربری های متنوع دارای متعلقات و اجزای گوناگونی نیز میباشند که بسته به نوع کاربری در هر سیستم اجرا و نصب میشود
نبشی فلزی ۴×۴ و نبشی فلزی ۴×۸ و پانل کفپوش سطح و پانل پله دو خم فلزی و نیز ستون راک....
با توجه به نیاز روز افزون به فضای مورد استفاده در زمینه های مختلف، استفاده و کاربردی کردن ارتفاع موجود و سقف های بلند به عنوان یک آپشن پیش روی مدیران خلاق صنایع می باشد با استفاده از نیم طبقات صنعتی دژپاد و بالکن بندی میتوان بهینه استفاده را از فضای بارگذاری داشت. دارای انواع مختلفی است:۱- نیم طبقه مشبک دژپاد
۲- نیم طبقه راک دژپاد
۳- نیم طبقه لانه زنبوری
۴- نیم طبقه ترکیبی دژپاد
۵- نیم طبقه مزنینMezzanine

تحمل بصورت گسترده و پخش از ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع تا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمربع (بسته به نوع نیم طبقه دارد) با قیمت های منحصر به فرد و با قیمت قابل اجرای اقتصادی

قفسه بندی نیم طبقه و بالکن بندی صنعتی به واقع دارای یک سطح برای بارگذاری + دسته نرده ها و حفاظ ایمنی + پلکان برای تردد به طبقات فوقانی و بارگذاری در یک سطح مسطح(پانل کفپوش) یا شبکه شبکه( پانل پله) .